Praksiskandidater

Det er mulig å ta fag- eller svenneprøve på grunnlag av allsidig praksis i faget. Dette er fastslått i Opplæringslovens § 3 – 5. Kandidater som ønsker å fremstille seg til fag- eller svenneprøve etter denne paragrafen, må kunne dokumentere 5 års allsidig praksis i faget. I tillegg må vedkommende ta en tverrfaglig skriftlig 5 – timers eksamen som omfatter studieretningsfagene på VKI, i noen fag på VKII. Disse kandidatene kalles praksiskandidater. Det er ikke krav om felles allmenne fag for praksiskandidater.

Har du noen spørsmål om det å være en praksiskandidat, så ta bare kontakt med opplæringskontoret for rådgivning.