Hvordan bli lærling

Lærling er en yrkesutøver som inngår en lovfestet lærekontrakt i et lærefag med en godkjent arbeidsgiver. Lærlingen tar sikte på å avlegge en fagprøve eller svenneprøve. Vanligvis går opplæringen over fire år med to års forutgående skolegang i videregående skole. Læretiden i bedriften deles inn i 50 % opplæring og 50 % verdiskapning. Med verdiskapningen menes at lærlingen skaper produkter eller tjenester som bedriften kan selge eller tilby kunden eller brukerne sine. Av den grunn får lærlinger og lærekandidater vanligvis mindre lønn i begynnelsen enn på slutten av læretiden. Enkelte bedrifter inngår avtale med lærlingen om en 50% flat lønn igjennom hele perioden.