Info til foresatte

Din ungdom er i godt i gang med utdanningen sin og er nå klar til å starte som lærling. I den forbindelse ønsker vi å dele litt informasjon til dere foresatte.

Tinn tverrfaglige opplæringskontor er et bindeledd mellom lærlingen, lærebedriften og Telemark fylkeskommune. Vi skal sørge for at læretiden blir best mulig for alle parter. Lærebedriften har arbeidsgiveransvaret for lærlingen, mens vi har opplæringsansvaret.

Tinn tverrfaglige opplæringskontor har ansvaret for at våre lærlinger får den opplæringen de skal ha, slik at vi kan melde dem opp til fagprøve mot slutten av læretiden.

Vi har halvårssamtaler med lærlingene i bedriftene, her er det anledning til å ta opp det som er, samtidig som vi kvalitetssikrer at våre lærlinger dokumenterer sin opplæring gjennom en opplæringsbok. Det er i bedriftens interesse at opplæringen blir dokumentert, men det er lærlingens ansvar å gjøre det og det kan være til stor hjelp når fagprøven kommer. Dokumentasjon med bruk av bilder anbefales.

Det stilles krav til lærlinger på lik linje som det gjøres til en ordinær arbeidstaker. De skal lære samtidig som de skal produsere for bedriften. 50% av læretiden er opplæring og 50% er verdiskapning. I verdiskapningsdelen må det påregnes at lærlingen fungerer som en vanlig arbeidstaker.


For å få best læringsutbytte for lærlingen og best produksjon for bedriften er følgende punkter viktige å være bevisst på for lærlingene:

Gode søvnvaner og kosthold

Det er vanskelig å ta imot lærdom og yte om man er trøtt og sliten, samt om energilageret er tomt. Spis frokost – og sørg for påfyll!

Punktlighet og orden

Det er viktig å være presis til arbeidsdagen, bedriften er avhengig av alle for å kunne planlegge arbeidsdagen.

Vær åpen for lærdom

Ta imot når faglig leder instruerer, still spørsmål om det er noe som er vanskelig – ingen spørsmål er dumme og det overføres lærdom begge veier.

Følg spillereglene i bedriften

Følg bedriftens rutiner ved eventuelt fravær, avvikling av pauser, registrering av timer og utfør gitte oppgaver til avtalt tid.

Meld fra i tide

Om det skulle oppstå en situasjon, om det er praktisk eller helsemessig, som gjør hverdagen vanskelig: Meld fra til faglig leder, tillitsvalgt/leder eller Tinn tverrfaglige opplæringskontor. Små ting vokser seg fort store og vi er opptatt av at våre bedrifter og lærlinger skal komme i mål!


De fleste av våre lærebedrifter har lang erfaring med lærlinger og tar inn lærlinger år etter år – nettopp fordi de ønsker å bidra til at bransjen får dyktige fagarbeidere og nettopp derfor satser de på DIN ungdom.

Din ungdom har startet på en yrkeskarriere med uante muligheter. På veg mot fagbrevet ønsker vi sammen med lærebedriften å spille på lag med din ungdom og dere som foresatte.

I læretiden er det viktig at lærlingen selv tar kontakt, dessuten er ungdom i lære som regel fylt 18 år, og det kreves samtykke fra ungdommen før vi kan uttale oss om spesielle saker – men dere er selvfølgelig fri til å ta kontakt når som helst om generelle spørsmål om lærlingordningen.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.